لوازم آزمایشگاهی و مصرفی

 

محصولات صنایع آموزشی جهت مدارس و مراکز آموزشی،کاغذهای صافی (Wattman-CHM) – انواع کاغذ ph مرک و ایرانی، همچنین عمده لوازم آزمایشگاهی و مصرفی که موجود هستند را از لیست زیر مشاهده بفرمایید.

فهرست